เจ้าบ่าวอาจมอบนาฬิกาและเครื่องประดับให้เจ้าสาวในงานแต่งก็ได้