นวัตกรรมในโลกมนุษย์ย่อมนับนาฬิกาและเครื่องประดับเป็นหนึ่งในนั้น